Video's

Bekijk hier onze korte video’s!

  • In onderstaand filmpje geven wij een korte uitleg over wat data science inhoudt, de belangrijkste begrippen die daarbij horen en hoe u met hulp van Decisive Facts datagedreven te werk kunt gaan. Daarbij wordt ook onze werkwijze kort toegelicht. In dit filmpje leggen we uit hoe onze BAAS (Business Analytics As a Service)-dienst u helpt om snel een slag te maken naar een datagedreven organisatie:

    Datagedreven werken met BAAS


  • Elke organisatie ontleent haar bestaansrecht aan haar klanten. De klantbelofte wordt echter meestal in kwalitatieve termen beschreven en is dus niet meetbaar. Ook is er vaak een groot gat tussen organisaties en de klanten. Wij van Decisive Facts kunnen organisaties en klanten weer met elkaar verbinden door de klantbelofte meetbaar te maken. Dit doen we aan de hand van een methode die is gebaseerd op big data en de balanced scorecard. Op deze manier leert de organisatie in hoeverre de klantbelofte wordt waargemaakt en waar eventueel actie moet worden ondernomen. Zo nemen ook de klanttevredenheid en het maatschappelijk rendement van uw organisatie toe. In dit filmpje leggen we kort uit hoe onze methode werkt en wat de voordelen daarvan zijn voor uw organisatie:

    Maatschappelijk rendement publieke instellingen


  • U wilt inzicht in uw inkomsten en uitgaven. Ook bent u benieuwd naar de verwachting voor de komende periode. Veelal wordt deze prognose gebaseerd op vuistregels. In uw data zit echter zoveel meer informatie, wat tot veel nauwkeuriger prognoses kan leiden. Decisive Facts maakt gebruik van een bottom-up analyse om nauwkeurige voorspellingen te doen op basis van uw data. Naast verbeterde voorspellingen, levert onze bottom-up analyse ook actionable data op. In onderstaand filmpje leggen we kort uit hoe deze analyse in zijn werk gaat en wat de voordelen ervan zijn voor uw organisatie:

    Bottom-up analyse: voorspellingen en actionable data


Decisive Facts B.V.
Czaar Peterstraat 155
1018 PH  Amsterdam
Tel: +31 20 370 51 33
E-mail: info@decisivefacts.nl
Decisive Facts