Ons team

Peter de Reus

De menselijke benadering van data analytics

Als econoom en data-ondernemer met ruim 25 jaar ervaring weet ik hoe ik organisaties kan helpen te verbeteren en te groeien door het gebruik van data in transformaties. De kracht van data om besluitvorming te verbeteren en versnellen is niet groot als het menselijke perspectief vergeten wordt. Het is mijn ambitie en passie om klanten te helpen bij het uitstippelen en invullen van hun (data)strategie met behulp van smart analytics.

Waarom de menselijke benadering goed werkt

Waarom u van de menselijke benadering zal profiteren? Het betrekken van het menselijke perspectief is nodig omdat niet alles in getallen te vangen is. Data liegt niet, maar spreekt ook niet volledig de waarheid. Het is belangrijk om meerdere stakeholders in strategische besluitvorming te betrekken voordat veranderingen worden doorgevoerd. Door iteratie tussen alfa en bèta perspectieven kunnen beslissingen worden genomen die op maat gemaakt zijn voor uw organisatie. Door alle perspectieven binnen de organisatie vanaf het begin te betrekken, kunnen veranderingen soepel en kosteneffectief worden doorgevoerd.

Acceptatie van werknemers is één van de grootste obstakels voor het implementeren van datagedreven werken. Veel voorkomende bezwaren en wantrouwen (zoals het gevoel gereduceerd te worden tot getallen) kunnen zelfs de meest goedbedoelde verandering verlammen. Co-creatie, een menselijke benadering en eerlijke communicatie door heel de organisatie activeert en participeert. Dit zorgt ook voor een sterke verbetering in uw resultaten.

Data en de analyse veranderen nu al de manier van zakendoen en samenwerken. Om meer resultaat te halen uit deze ontwikkeling, moet de menselijke maat betrokken worden.

Mark C. Gray

Head and heart in communications

Met zo’n 30 jaar ervaring op het gebied van communicatie is het mijn passie om mensen en organisaties dichter bij elkaar te brengen. Vanuit mijn overtuiging dat iedere organisatie een eigen karakter heeft, zoek ik met klanten naar de essentie van het merk dat ze willen zijn, willen uitstralen. Het verwoorden van een duidelijke identiteit, een helder en geloofwaardig verhaal, daar ga ik voor.

De aanpak van Decisive Facts appelleert sterk aan mijn eigen doelgerichtheid. De wereld verandert snel in een datagestuurde informatiemaatschappij. Veel innovaties komen van de grond. Er is ook een keerzijde, namelijk dat klanten en medewerkers soms vergeten worden. Ze moeten in deze verandering worden meegenomen. Eerlijke, heldere en gerichte communicatie is cruciaal voor het vertrouwen dat mensen hebben in de noodzakelijke veranderingen.

Deze tijd vereist dus ook een verandering in communicatie, gericht op echte verbinding maken tussen mensen. Mijn internationale focus, Engelsman, in Nederland naar de lagere school gegaan en wonend in Duitsland zorgt dat ik anderen vanuit verschillende perspectieven kan helpen kijken.

Huub Damen

Soms hebben we een helpende hand nodig

De wereld om ons heen verandert en dat vraagt om continue aanpassing van de techniek. De technologie kán veel betekenen, de mogelijkheden lijken oneindig. Maar hoe doe je dat? Het vraagt om een continue afstemming van mens met technologie om resultaten te boeken. Die afstemming is mijn vak. Juist omdat mensen de data productief maken heb ik me verbonden met de beweging “de menselijke benadering van data”.

Dat doe ik als gespreksleider, coach, teamcoach, veranderkundige, klankbord, conflictcoach en mediator met ruim 30 jaar ervaring.

We ondersteunen teams en individuen bij het oplossen van belemmeringen in de zoektocht. In combinatie met inhoudelijke kennis die de kansen van data, analyse en technologie laat zien, zijn we zeer effectief. Dit doen we door alpha’s en bèta’s, beslissers en uitvoerders samen te brengen en te richten op hun gemeenschappelijk doel. Die reis is helaas zelden een rechte rechte lijn naar het doel, maar een zoektocht samen naar de kortste omweg tot dat doel.

Yvette Bergamin

Met oplossingsgericht denken kom je verder

Mijn naam is Yvette Bergamin en ik heb econometrie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, afstudeerrichting Big Data & Analytics. Hoewel ik uit de modellering kom, laat mijn werk mij steeds weer zien dat data en modellen altijd gebaseerd zijn op mensen. Mijn doel is om het menselijke perspectief en innovatieve data-oplossingen met elkaar in balans te brengen, en zo analytische methoden in te zetten om tot praktische resultaten te komen.

Om deze balans te bereiken, is een effectieve samenwerking tussen verschillende disciplines nodig. Iedereen leert van elkaar en bij een goede samenwerking vullen verschillende inzichten elkaar aan en dragen bij aan een gezamenlijk doel. Het is geweldig wat je allemaal kunt bereiken door data en persoonlijke kennis te combineren en om zo samen naar je doel toe te werken. Dat is de menselijke aanpak van data analytics!

Decisive Facts