The human approach to data analytics

Most data analytics forgets that data is based on human behaviour. As a result, analytics often fails to perform. Decisive Facts’ human approach incorporates both head and heart to deliver high-impact, fast and better-accepted change. Simply put. You get more from your data.

Data analytics with a human touch

Frits Touw van Enigma Consulting over de opdracht:

Ik werk als mobiliteitsconsultant bij Enigma. Enigma bekijkt de mobiliteitsproblematiek door de ogen van de gebruiker. We wilden weten wat nou de werkelijke consequenties waren als er van alternatieve vervoersmiddelen i.p.v. de auto gebruik gemaakt zou worden. We wilden dat onderbouwen met data van in eerste instantie de reistijden. Zelf dachten we eraan om dit werk handmatig te doen, maar geautomatiseerd zou het veel sneller gaan en kwalitatief beter zijn. We vonden de juiste partner voor dit vraagstuk om de data te achterhalen en vertalen naar overzichtelijke grafieken en rapportages.Frits Touw, Enigma Consulting

Peter over de oplossing met data, algoritmes en rapporatages:

Om een gedegen uitspraak te kunnen doen over reistijden is een behoorlijke steekproef nodig. Voor een onderzoek naar 30 gemeentes betekent dit een steekproef van zeker 6500 routes. Als je die routes via Google Maps zou invoeren en de resultaten bewaren in Excel, kost dat zeker twee minuten per route. Dat betekent dus 6 weken full time werk. Dat kan met Business Analytics as a Service goedkoper, sneller en vooral beter.

Peter de Reus, Decisive Facts

De oplossing met Business Analytics as a Service (BAAS)

BAAS brengt verschillende kennisgebieden samen en smeedt daar één geheel van. Het start met de vertaling van de organisatiewens naar een structuur- en processchema. Hieronder staat zo’n schema. In deze benchmark hebben aan de kant van Decisive Facts zeven verschillende specialisten meegewerkt, de meeste voor een beperkt aantal uur. Hier zijn die specialismen opgesomd: inrichting beveiligde cloudomgeving (Windows, Firewall, SQL Server, IIS, Active Directory), koppelen en verrijken van verschillende open databronnen, opzetten opdrachtdatabase, de .NET interface, het grafische ontwerp, Google MAPS API, opstellen steekproeven en code en maken Excel rapportage.

Benchmark mobiliteit: architectuur

Data management: open data benutten, schonen en verrijken

Er zijn veel open bronnen in Nederland. Zoals de Basisadministratie Gebouwen (BAG), de Postcoderelatietabel en Buurten en Wijken van het CBS. Omdat een directe link tussen bronnen kan ontbreken, moet data verrijkt worden. Zo hebben we tools van Object Vision gebruikt om te bepalen welk adres in welke Buurt en Wijk ligt. Consultants van Enigma hebben in een Excel file per gemeente aangegeven welke wijken centrumwijken zijn en welke buitenwijken.

Benchmarking mobiliteit: vanuit échte data die de burger ervaart

De consultants van Enigma hebben zeven cases gedefinieerd. Deze cases staan in het schema hierboven onder “case definitie”. Als voorbeeld nemen we de case van centrumwijk naar buitenwijk voor de gemeente Almere. We doen dan 30 willekeurige trekkingen van een adres in een centrumwijk naar een adres in een buitenwijk in Almere. Dit noemen we routes. De routes laten we dan virtueel rijden met de auto, de fiets en het openbaar vervoer en bepalen de reistijd in minuten. We delen vervolgens de reisminuten met de auto door reisminuten met het openbaar vervoer of de fiets. Zo ontstaat een percentage. Als een route met de fiets 5 minuten kost en met de auto 4 minuten, dan is de score 4 / 5 * 100% = 80%. Omgekeerd is het 5 / 4 * 100% = 125%. Per case en gemeente doen we 30 routes waar we het gemiddelde van nemen. Zo ontstaat een score. De scores kunnen we vergelijken met de scores van alle gemeenten. Zo ontstaat de benchmark. Zie hieronder het voorbeeld van Almere.

benchmark mobiliteit: resultaten

Het belang van goede end-to-end automatisering

End-to-end automatisering betekent dat het hele proces zonder enige menselijke tussenkomst loopt. Dat is dus van het inladen van de basisgegevens tot aan het produceren van de online beschikbare uitkomsten. Dit ervoor dat het proces controleerbaar en herhaalbaar is en verkleint de kans op menselijke fouten. Zonder menselijke tussenkomst betekent ook dat het veel sneller werkt en online beschikbaar is. Precies wat nodig is in deze tijd. Ook kan het inkoopvoordelen opleveren. Ten tijde van deze benchmark was het gebruik van de Google API kostenloos voor een maximaal aantal opvragingen per dag. Vandaar dat we het automatische proces zo hebben ingericht, dat we per dag het maximale aantal gratis verzoeken deden aan de Google Maps APU.

De resultaten in de Cloud én in het vertrouwde Excel

Op de opdrachtdatabase (de klantspecifieke database) richten we onze generieke BI Portal in. Daarmee kunnen klanten inloggen, interactieve rapportages bekijken en gegevens downloaden (voor geïnteresseerden, zie verder: BI Portal architectuur). Hieronder staat een impressie van het BI Portal voor consultants van Enigma Consulting. Hun klanten geven we ook toegang geven, op dezelfde of op andere rapporten. Maar in ieder geval op dezelfde data. Met hun klanten kunnen ze dan via het BI Portal over de inhoud sparren via uitgebreide commenting functionaliteit.

benchmark mobiliteit: bi portal

Enigma en Decisive Facts hebben samen een Excel proefbestand gemaakt voor één gemeente. Vervolgens heeft Decisive Facts hier specifieke code aan toegevoegd, zodat het Excel onderdeel kan zijn van de online rapportage in het BI Portal. Het is dan te gebruiken voor alle gemeenten. En met één muisklik weer te downloaden is als Excelbestand voor een gekozen gemeente. Nieuwe technologie en Excel worden zo eenvoudig aan elkaar verbonden.

Samenvattend

Decisive Facts en Enigma hebben in deze case study laten zien dat een goede samenwerking tussen een advies- en databedrijf leidt tot een nieuwe, verfrissende aanpak en goede inzichten. Het doel van dit blog was inzicht verschaffen in de back-office die daarvoor nodig is. Decisive Facts heeft duizenden uren geïnvesteerd om het BI Platform en andere tools te kunnen inzetten voor interessante projecten als de benchmark mobiliteit van Enigma Consulting. Heeft u nu ook een adviesopdracht met datacomponent, neem dan graag contact met ons op.

Decisive Facts B.V.
Tel: +31 6 512 818 72
E-mail: info@decisivefacts.nl

Decisive Facts