Sprints voor continuïteit en innovatie

Veel organisaties leven in onzekerheid. Dan is het prettig als experts met kennis van technologie, data en economie kunnen meedenken over strategische en tactische keuzes. Vanuit die gezichtspunten hebben we sprints ontwikkeld. Een sprint is dus een onafhankelijke kijk op uw organisatie door ervaren specialisten.

De gedachte achter onze sprints is om in een korte tijd tot de essentie door te dringen. Dit doen we aan de hand van interviews en data analyse. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: we gaan doelgericht en snel te werk, brengen denkkracht en deskundigheid in om zo te komen tot concrete bevindingen en aanbevelingen.

Geen tijd te verliezen

Heeft u het gevoel dat processen en projecten sneller en efficiënter kunnen? Zoekt u een snel en onafhankelijk advies om innovatie meer kans te geven? Dan is de Data Strategy Sprint misschien wat voor u. De Data Strategy Sprint rijkt u concrete bevindingen en aanbevelingen aan waarmee u forse stappen voorwaarts kunt zetten. Het duurt – afhankelijk van grootte en complexiteit – tussen de vijf en vijftien dagen.

Wat levert de Data Strategy Sprint op?

Diepgaand inzicht in huidige staat van data management

Vaststellen van strategische doelen om datagedreven te werken

Snel uit de startblokken met een concreet actieplan

Hoe loopt het traject?

De Data Strategy Sprint bestaat uit drie onderdelen.

INTAKE: Tijdens het intakegesprek maken we samen uw doelen concreet. Mogelijke doelen zijn:

 • Datagedreven werken een impuls geven
 • Identificeer de kansen die uw data biedt binnen business afdelingen
 • Identificeer knelpunten in de data huishouding: definities, datakwaliteit en complexiteit

ONDERZOEK: de huidige situatie in uw organisatie en identificeren kansen op het gebied van:

 • Datagebruik en datakwaliteit
 • IT-landschap ten aanzien van data

CONSTATERINGEN & VERVOLGSTAPPEN: We ronden af met een presentatie van de resultaten in een eindgesprek. Dit is een bondige presentatie die constateringen en short-list aan vervolgstappen bevat zodat u direct datagedreven aan de slag kunt.

Woonfraude ondermijnt uw reputatie

Corporaties verhuren woningen ver onder de marktwaarde aan de doelgroep. Het is dan wel de bedoeling dat deze huurders de verkregen woning gebruiken conform de bedoeling. Helaas wordt er gefraudeerd door de woningen illegaal onder te verhuren. Geschat wordt dat landelijk 10 à 15% van de sociale huurwoningen woonfraude kent. Bij 10 % zou het dus 240.000 woningen betreffen.

Waarom aandacht voor fraude belangrijk is

 • Elke corporatie krijgt veel signalen over woonfraude
 • Opvolgen van die signalen is arbeidsintensief
 • Slim inzetten technologie is cruciaal in deze tijd
 • Met de e-check zetten we samen de knop om van reactief naar pro-actief. Zo waarborgen wij uw reputatie.

Dilemma’s woonfraude

In theorie moeten alle illegaal verhuurde woningen worden ontruimd. Maar in de praktijk leidt dit tot veel vragen. Wordt de eigenlijke doelgroep op straat gezet? Is er misbruik van een machtspositie van huurders (illegalen)? Hoe kijkt de gemeentelijke politiek? En wat oordeelt een rechter?

In de huidge gedoogsituatie worden dilemma’s niet zichtbaar. Met de “e-check Woonfraude” krijgen corporaties inzicht in deze dilemma’s. En kunnen daar beleid op ontwikkelen.

Onze missie is meer woonruimte beschikbaar krijgen voor de doelgroep, de wachtlijst verkorten en terugvorderen verdiensten uit woonfraude.

Waarom wij?

Piet Klop (Public Values) en Peter de Reus (Decisive Facts) zien dat corporaties al veel doen om woonfraude te bestrijden. Met onze gezamenlijke kennis en expertise helpen we corporaties om woonfraude systematisch en beleidsmatig aan te pakken.

Neem contact op om kennis te maken

  Uw naam

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Herhaal deze karakters captcha

  Onderwerp

  Uw bericht

  WordPress PopUp Plugin
  Decisive Facts