ONZE DIENSTEN

AI Opportunity Scan

Ontdek mogelijkheden van AI voor uw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een gratis adviesgesprek te plannen.

Waarom (uw situatie)

U bent nieuwsgierig naar wat AI voor uw organisatie kan betekenen, maar u weet nog niet precies waarop u zich wilt richten. U zoekt concrete kansen om de kloof tussen ideeën en praktische implementatie te overbruggen.

Wat (onze dienst)

Wij helpen uw medewerkers om concrete AI-innovatiekansen te ontdekken. Samen gaan we op ontdekkingsreis binnen uw organisatie, zodat iedereen beter begrijpt wat AI kan betekenen. Aan het einde presenteren we een overzicht van mogelijkheden en praktische toepassingen.

Hoe (proces)

 • Huidige situatie in kaart brengen, zoals de datakwaliteit en mate van automatisering.
 • Organiseren van gemeenschappelijke sessies om onbenut potentieel in uw processen te ontdekken.
 • Gevonden kansen rangschikken op basis van vastgestelde criteria.
 • Uitkomsten worden opgeleverd in de vorm van een presentatie.

AI Opportunity Scan

Ontdek mogelijkheden van AI voor uw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een gratis adviesgesprek te plannen.

Waarom (uw situatie)

U bent nieuwsgierig naar wat AI voor uw organisatie kan betekenen, maar u weet nog niet precies waarop u zich wilt richten. U zoekt concrete kansen om de kloof tussen ideeën en praktische implementatie te overbruggen.

Wat (onze dienst)

Wij helpen uw medewerkers om concrete AI-innovatiekansen te ontdekken. Samen gaan we op ontdekkingsreis binnen uw organisatie, zodat iedereen beter begrijpt wat AI kan betekenen. Aan het einde presenteren we een overzicht van mogelijkheden en praktische toepassingen.

Hoe (proces)

 • Eerst brengen we de huidige situatie in kaart, zoals
  de kwaliteit van uw data en de mate van
  automatisering.
 • Daarna organiseren we gemeenschappelijke
  sessies om onbenut potentieel in uw processen te
  ontdekken.
 • De gevonden kansen worden gerangschikt op basis
  van gezamenlijk vastgestelde criteria.
 • De uitkomsten worden opgeleverd in de vorm van
  een presentatie.

Tool Quality Scan

Til uw geautomatiseerde tool naar een hoger niveau. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een gratis adviesgesprek te plannen.

Waarom (uw situatie)

U heeft ambities of twijfels over een bestaande geautomatiseerde tool. Deze kansen of risico’s kunnen betrekking hebben op data, het model, de bruikbaarheid en de acceptatie. U wilt weten welke stappen nodig zijn om de tool naar een hoger niveau te tillen.

Wat (onze dienst)

Wij voeren een diepgaande evaluatie van uw tool uit om de effectiviteit en efficiëntie te beoordelen. Onze bevindingen bieden een concrete routekaart om het verbeterpad in te slaan.

Hoe (proces)

 • Identificeren van verbeterpunten op het gebied van data-integriteit, algoritme-efficiëntie en gebruikers-ervaring.
 • Samen ontwikkelen van een haalbare routekaart om de tool naar een hoger niveau te brengen.
 • Beschrijven van de noodzakelijke veranderingen in processen, systemen en organisatie.

AI Opportunity Scan

Ontdek mogelijkheden van AI voor uw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een gratis adviesgesprek te plannen.

Waarom (uw situatie)

U bent nieuwsgierig naar wat AI voor uw organisatie kan betekenen, maar u weet nog niet precies waarop u zich wilt richten. U zoekt concrete kansen om de kloof tussen ideeën en praktische implementatie te overbruggen.

Wat (onze dienst)

Wij helpen uw medewerkers om concrete AI-innovatiekansen te ontdekken. Samen gaan we op ontdekkingsreis binnen uw organisatie, zodat iedereen beter begrijpt wat AI kan betekenen. Aan het einde presenteren we een overzicht van mogelijkheden en praktische toepassingen.

Hoe (proces)

 • Eerst brengen we de huidige situatie in kaart, zoals
  de kwaliteit van uw data en de mate van
  automatisering.
 • Daarna organiseren we gemeenschappelijke
  sessies om onbenut potentieel in uw processen te
  ontdekken.
 • De gevonden kansen worden gerangschikt op basis
  van gezamenlijk vastgestelde criteria.
 • De uitkomsten worden opgeleverd in de vorm van
  een presentatie.

Data and AI Alignment

Ontdek hoe u het rendement op uw data en AI-investeringen kunt verhogen. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een gratis adviesgesprek te plannen.

Waarom (uw situatie)

U heeft geïnvesteerd in mensen en tools, maar ziet onvoldoende rendement uit deze investeringen. Er is weerstand binnen uw organisatie, kennisdeling komt niet op gang, of andere oorzaken belemmeren het gebruik van data, tools en AI. U wilt weten waar het probleem zit en hoe u vooruit kunt komen.

Wat (onze dienst)

Wij helpen u de knelpunten inzichtelijk te maken die de vooruitgang op het gebied van innovatie belemmeren. We beschrijven eventuele impasses, zodat u inzicht krijgt in hoe u uw implementatiestrategie kunt verbeteren.

Hoe (proces)

 • Met gefaciliteerde workshops en kennisdelingssessies bevorderen we begrip en afstemming tussen teams.
 • We analyseren waar de knelpunten zitten en presenteren onze bevindingen met tact en humor.
 • In een open dialoog worden barrières besproken en doorbroken.
 • Niet oplosbare dilemma’s en knelpunten worden aan u teruggekoppeld.

AI Opportunity Scan

Ontdek mogelijkheden van AI voor uw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een gratis adviesgesprek te plannen.

Waarom (uw situatie)

U bent nieuwsgierig naar wat AI voor uw organisatie kan betekenen, maar u weet nog niet precies waarop u zich wilt richten. U zoekt concrete kansen om de kloof tussen ideeën en praktische implementatie te overbruggen.

Wat (onze dienst)

Wij helpen uw medewerkers om concrete AI-innovatiekansen te ontdekken. Samen gaan we op ontdekkingsreis binnen uw organisatie, zodat iedereen beter begrijpt wat AI kan betekenen. Aan het einde presenteren we een overzicht van mogelijkheden en praktische toepassingen.

Hoe (proces)

 • Eerst brengen we de huidige situatie in kaart, zoals
  de kwaliteit van uw data en de mate van
  automatisering.
 • Daarna organiseren we gemeenschappelijke
  sessies om onbenut potentieel in uw processen te
  ontdekken.
 • De gevonden kansen worden gerangschikt op basis
  van gezamenlijk vastgestelde criteria.
 • De uitkomsten worden opgeleverd in de vorm van
  een presentatie.