Benut de kennis van klanten, medewerkers en stakeholders

Scans (eenvoudige, gestandaardiseerde vragenlijsten) zijn een uitstekend hulpmiddel om een indruk te krijgen hoe medewerkers, klanten en andere stakeholders tegen uw organisatie aankijken. Gebruik de kennis van de groep zodat u een veranderings- of professionaliseringsproces kunt vormgeven.

Decisive Facts heeft jarenlang scans (enquêtes en vragenlijsten) verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd voor onder andere Big4 organisaties. Met die kennis en ervaring hebben we een platform opgezet met onze Indiase ontwikkelpartner. De software wordt gehost op Azure.

Hieronder staat een voorbeeld van de invoerapp, geschikt voor telefoon, tablet, computer er in te bedden in een (intranet)site.

Waarom is de Datagedrevenheidsscan een goede investering?

Data speelt een steeds belangrijkere rol in besluitvorming. Toch worstelen veel organisaties met vragen over de inzet van data. Waar liggen onze kansen? Waar zit weerstand?

De Datagedrevenheidsscan helpt om inzicht te geven in het beeld dat onder medewerkers leeft. En vormt daarmee een uitstekende basis om een marsroute te kunnen bepalen om noodzakelijke innovaties door te voeren.

Waaruit bestaat de Datagedrevenheidsscan?

Deze scan meet bestaat uit 20 stellingen, die variëren per rol: uitvoerenden, stafmedewerkers, leidinggevenden, directie en commissarissen. De stellingen gaan over beoordelingen, besluitvorming, leiderschap en cultuur.

Hoe werkt het proces?

Samen met u stellen we de scope samen: e-mailadressen van de medewerkers en de rol die zij hebben in uw organisatie. Medewerkers worden door middel van een presentatie, mail of opgenomen video geïnformeerd over het doel. Daarna krijgen ze een persoonlijke e-mail met persoonlijke code met een link naar de vragenlijst. De e-mailadressen worden gecodeerd opgeslagen en alleen gebruikt in het proces. Naar personen herleidbare data wordt nooit gedeeld met de opdrachtgever.

Nadat medewerkers de scan hebben ingevuld wordt automatisch het dashboard bijgewerkt waar u via een office 365 account toegang toe krijgt. Naast dit dashboard krijgt u ook gerichte terugkoppeling waarbij we de essentie halen voor u uit de data.

Wat zijn de vervolgstappen? Hoe past dit in het grotere geheel?

Deze scan geeft inzicht in hoe uw medewerkers naar de huidige situatie kijken. Wij bieden naast dit onderzoek ook de Data Strategy Sprint. Daarin kijken we zakelijk naar de visie, kansen, analytics, data besturing en data infrastructuur. Deze bouwstenen samen – die niet veel meer dan een maand doorlooptijd hoeven kosten – levert u een serie concrete bevindingen en inzichten.

Deze bevindingen helpen u om een stip op de horizon te zetten. Waar wilt u naar toe? Of – als u meer haast heeft – waar moeten vandaag mee we beginnen?

Als u weet waar u nu staat en weet waar u heen wilt, volgen daar projecten en/of programma’s uit. Het voordeel is dat een project geen shot in the dark is, maar gericht wordt op het grootste effect en de grootste slagingskans.

Screenshot van het dashboard

Hieronder staat een screenshot van de interactieve rapportage die we opleveren nadat medewerkers de scan hebben ingevuld.

Waarvoor dient de Reputatiescan?

Hoe kijken andere stakeholders tegen u aan? Uw klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, toekomstige medewerkers en opiniemakers? Dat meetbaar en bespreekbaar maken is verstandig. Omdat je van buiten af kritiek kunt horen die intern moeilijk doordringt.

Waaruit bestaat de Reputatiescan?

De Reputatiescan meet op de volgende onderdelen emotionele aantrekkelijkheid, producten en diensten, visie en leiderschap, werkomgeving, maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële performance.

Bij deze scan worden de vragen per sector ingericht zodat de relevante stellingen worden voorgelegd aan stakeholders. De resultaten worden gedeeld in de vorm van een interactief rapport.

Hoe werkt het proces?

Samen met u stellen we de scope samen: e-mailadressen van de stakeholders en de positie die zij hebben. Eventueel kan ook nog een ander element worden meegegeven. Medewerkers worden door middel van een presentatie, mail of opgenomen video geïnformeerd over het doel. Daarna krijgen ze een persoonlijke e-mail met een link naar de vragenlijst. E-mails worden uitsluitend gebruik voor rapellering, worden gecodeerd opgeslagen en dus nooit gedeeld met de opdrachtgever.

Nadat medewerkers de stellingen hebben ingevuld wordt het dashboard gevuld waar u via een office 365 account toegang toe krijgt. Dit vormt ook de basis voor de terugkoppeling. Uit de cijfers halen we de essentie voor u.

Wat is het vervolg?

Daar bent u vrij in. Misschien werkt u al met een trusted advisor en wilt u samen met hen vervolgstappen bepalen. Het kan ook zijn dat u liever advies van ons wilt, wij helpen u.

Uw eigen scan

Veel adviesbedrijven hebben eigen vragenlijsten die zij gebruiken als opstap voor hun dienstverlening. In de praktijk blijkt het veilig managen van data, van begin tot eind lastiger dan het lijkt. Daarom is het wellicht interessant om te werken met een partner.

Voordelen om te werken met Decisive Facts als partner

Real-time dataverwerking zonder menselijke tussenkomst

Controlevragen om willekeurig ingevulde scans te indentificeren

Geen zorgen over regels rondom gegevensverwerking

Eenvoudig invoermechanisme

Kennis van statistische tests en genereren van teksten uit data

Uitgangspunten Decisive Facts

We zoeken samenwerkingspartners. Dat betekent dat we samen gaan voor een maximaal product. En dat we samen profiteren als het goed gaat en dat we elkaar helpen als dat nodig is. We zijn flexibel vanuit de gedachte dat we gaan voor standaard, repeterende vragenlijsten. We maken afspraken over periodieke downloads uit de database, waarbij naar de persoon herleidbare data geanonimiseerd wordt.

Neem contact op om kennis te maken

  Uw naam

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Herhaal deze karakters captcha

  Onderwerp

  Uw bericht

  Decisive Facts