Mis de boot niet

Zelfs de grootste sceptici moeten toegeven dat data nu een wezenlijk onderdeel is van organisaties en van het dagelijkse leven. Met meer dan 25 jaar ervaring begeleiden wij organisaties bij de ins en outs van data-analyse en helpen zo om hun achterstand in een voorsprong om te zetten.

Decennia lang bepaalden grote aan het begin van de vorige eeuw gevestigde bedrijven het straatbeeld. Nu , in 2020, verandert alles in een rap tempo. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak komt u nog in een reisbureau? En hoeveel tijd brengt u door in boekwinkels?

Er is een eenvoudige verklaring voor deze verandering: de opkomst van technologie en data. Het is niet te verwachten dat sectoren gespaard gaan blijven, ook niet met wetgeving. Dus, wat is uw plan? Hoe moet uw organisatie hier op inspelen? Laten we eens kijken naar de mogelijkheden.

Het raakt iedereen

In alle sectoren is een grote verandering merkbaar. In de publieke sector verwachten burgers meer transparantie, lagere kosten en aanzienlijk snellere openbare diensten. In de commerciële sector wordt van managers in toenemende mate een visie op de toekomst gevraagd. Een visie die duidelijk maakt waar de organisatie naartoe moet. Het is niet langer voldoende om te praten over innovatie: werknemers en klanten vragen om praktische projecten die het verschil maken. Het gaat dus om het vinden van nieuwe wegen en methoden en om het vereenvoudigen en versnellen van de besluitvorming op alle niveaus.

Data in commerciële bedrijven: waar liggen kansen

Bedrijven die inzetten op het gebruik van data in hun besluitvorming positioneren zich beter voor de toekomst. De start is het moeilijkst, leert de ervaring. De focus op data betekenen dat de organisatie strikter moet omgaan met de volledigheid, juistheid en tijdigheid van gegevens. Dat betekent ook een organisatie- en gedragsverandering. Minder vastleggen in spreadsheets, het belang uitleggen van goede vastlegging en daar ook op sturen.

Om een concurrentievoordeel te behalen, is het vervolgens van essentieel belang dat data slim wordt ingezet. In onderstaand schema staan enkele voorbeelden waar data een belangrijke kan rol spelen. Duidelijk is dus dat data analytics alleen niet veel toevoegt: de menselijke benadering is nodig om tot echte resultaten te komen.

Data in het pubieke domein: nu investeren

Nederland wordt geroemd om haar poldermodel. Dat is een consensusmodel. Afgevaardigden van groepen gaan met elkaar in gesprek en op zoek naar coalities, compromissen en consensus. In onderhandelingen vindt er een uitruil plaats van belangen zodat iedereen er iets aan overhoudt.

Een gevolg van dit poldermodel is dat het maatschappelijk speelveld is erg druk bezet. Allereerst zijn er organisaties die een bepaalde taak hebben, zoals gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Die organisaties worden vertegenwoordigd door koepelorganisaties (zoals Aedes, VGN of Actiz). Daarnaast zijn er controlerende instanties (zoals de AFM, DNB, CPB, Autoriteit Woningcorporaties, Voedsel en Warenautoriteit, Zorgautoriteit). Verder zijn er nog (deels) adviserende organisaties (SER, CPB, RIVM, Raad voor de Rechtspraak) die geacht worden om als “wijzen” boven de partijen te staan. Ten slotte zijn er nog aan universiteiten verbonden onderzoeksinstellingen, die ook een rol in het publieke debat innemen.

Wat is er veranderd de laatste jaren? Burgers verbinden zich via sociale media snel in coalities en gaan directer met elkaar communiceren, dus zonder tussenkomst van belangenorganisaties. Door een toename van open data, ook internationaal, worden vragen gesteld bij aangedragen oplossingen. Het aantal klokkenluiders, onderzoeksjournalisten en webfora neemt toe. Steeds minder geloven de burgers blind de stellingen die via de officiële communicatiekanalen naar buiten komen.

Wat verwachten burgers? In essentie verwachten burgers veel snellere besluiten van overheidsorganen, lagere kosten van overheidsdiensten en transparantie, dus dat er geen data en informatie wordt achtergehouden.

De polder moet dus aan het werk. Deze doelen kunnen alleen worden verwezenlijkt door processen meer te gaan organiseren rondom data. In de cases op deze website laten we zien dat je met data maatschappelijke thema’s kan agenderen en verdiepen.

Hoe kunnen we u in de praktijk helpen?

Wie aan de gang wil met data, moet zich verdiepen in vijf aandachtsgebieden: visie, kansen, analytics, data besturing en data infrastructuur. In onderstaand schema staan die gebieden genoemd, met daaronder prikkelende vragen die helpen om het denkproces op gang te brengen.

Visie

Waarom zijn we geïnteresseerd in data?

Welk doel willen we bereiken?

Zoeken we voor een geleidelijke of radicale verandering?


Kansen

Waar liggen op hoog niveau de grootste kansen?

Welke waarde is realiseerbaar per kans?

Wat zijn de eisen en beperkingen daarbij?


Analytics

Hebben we een team met de juiste competenties?

Zijn de randvoorwaarden ingevuld?

Hebben we een goede aanpak gedefinieerd?


Data besturing

Zijn er indicatoren ontwikkeld voor datakwaliteit?

Hebben we de organisatie van data management goed ingericht?

Hebben we een verbetercyclus voor datakwaliteit?


Data infrastructuur

Hebben we een passende technische infrastructuur?

Gebruiken we consequent de juiste technologie?

Weten we de totale kosten laag te houden?

Onze diensten

We hebben meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van data en besluitvorming. We kunnen u helpen met de inrichting van uw organisatie, programma of project rondom data en besluitvorming. Daarnaast hebben we veel ervaring met het opzetten van innovatieve oplossingen. Daarom helpen we graag met het opzetten van een proof-of-concept om uw organisatie te enthousiasmeren. Ten slotte kunt u bij ons terecht voor specifieke expertise, zoals project managers, data scientists voor een data project of programma.

Neem contact op om de boot niet te missen

  CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  Uw naam

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Herhaal deze karakters captcha

  Onderwerp

  Uw bericht

  Decisive Facts