Video over Business Analytics as a Service (BAAS)

 
Meer weten naar aanleiding van Video over Business Analytics as a Service (BAAS)? Kijk dan naar deze pagina over BAAS
 

Uitleg Business Analytics as a Service (BAAS) in 4 minuten


Maak beslissingen sneller, consistenter en beter uitlegbaar

U wilt groeikansen benutten en onderkent daarin het belang van data. U hoort termen als Data mining, in de cloud werken, interactieve drill through rapportage, data analyse, scraping, en datagedreven procesoptimalisatie. Veel nieuwe termen. Waar te beginnen?

Decisive Facts heeft de ervaring dat data en analysetechnieken helpen om beslissingen sneller, consistenter en beter uitlegbaar te maken. Hier is echter expertise voor nodig. Om een vliegende start te maken hebben we hiervoor de BAAS service ontwikkeld: Business Analytics as a Service. Hiermee kunt u met uw team direct datagedreven aan de slag. In deze video leggen we uit hoe dat werkt.

De rol van een Data Scientist

Om datagedreven werken mogelijk te maken, is een Data Scientist nodig. Van deze Data Scientist wordt veel verwacht. Natuurlijk moet hij of zij kennis hebben van databases, het periodiek inlezen van data en het koppelen van systemen. Nadat de ruwe data geschikt gemaakt is, moet de Scientist de juiste analyse toepassen. Er zijn veel analytische methodes. Bijvoorbeeld regressie, tijdreeksanalyse en beslisbomen. Specifieke programmeertalen ondersteunen deze analyses, zoals Python, R, Matlab, SAS enzovoorts. Naast technische vaardigheden moet de Data Scientist inzichten tonen op een intuïtieve, visuele manier. Er zijn communicatieve en sociale vaardigheden nodig om het goede verhaal te vertellen dat uw organisatie enthousiast maakt en in beweging zet. Als laatste moet de Data Scientist de data in de juiste context kunnen plaatsen. Hier is sectorkennis en inhoudelijke expertise voor nodig. De inzichten vallen pas op hun plek wanneer de verbanden met de werkelijke wereld worden gemaakt, de plek waar de data ‘leeft’.

Het intern opzetten van een Data Science afdeling die al deze competenties beheerst is niet eenvoudig. Helemaal niet wanneer de directie er vanuit gaat dat deze kleine nieuwe afdeling uw organisatie datagedreven zal maken. Met onze BAAS dienst krijgt u voor een vast bedrag per maand een schaalbaar data science team tot uw beschikking. Een op elkaar ingespeeld team werkt helpt u zo om snel de slag te maken naar een datagedreven organisatie. Dit team dekt het hele spectrum van competenties af dat daarvoor nodig is.

Veel toegevoegde waarde van data in uw project

U weet nu wat een data scientist is. Een data scientist heeft direct een positief effect op de effectiviteit van uw team. Een aantal voorbeelden:

  • Uw marketingafdeling wil weten welke klanten op het punt staan om te switchen naar een andere leverancier. Zodat u acties kan uitzetten voordat de klant echt vertrekt. Of bepalen wat de optimale prijs is voor bepaalde diensten.

  • Uw strategieafdeling wil zich vergelijken met concurrenten. Of een scenario’s diepgaand doorrekenen bij strategische alternatieven. Of meten in hoeverre de strategie ook werkelijk geïmplementeerd wordt. De data scientist geeft u met cijfers onderbouwde inzichten.

  • Uw finance afdeling zoekt naar manieren om de kosten voor de audit te verlagen en het afsluitproces te versnellen. Door met geautomatiseerde 100% controles de bestaande procescontroles versimpelen. En met voorspellende analyses uw rol als business partner te versterken. De data scientist doorgrondt uw enorme databestanden en komt concrete oplossingen.

 

De BAAS-oplossing van Decisive Facts is een goedkoop alternatief

Het mooie van de BAAS-oplossing van Decisive Facts is dat u de beschikking krijgt over een data scientist bij u op locatie of één op afstand die u per telefoon of skype kunt benaderen. Tot de data en inzichten heeft u uiteraard 24 uur per dag de beschikking. Via uw mobiel, uw tablet of uw computer.

Hoe werken wij? Wij koppelen uw data aan waardevolle externe data. Om privacy te waarborgen lezen we de gegevens gepseudonimiseerd in. Na het schonen van de data vinden we de juiste algoritmes en voeren de analyses uit die leiden tot de resultaten.

Met iedere stap geven we waardevolle inzichten:

  • Aan uw IT-afdeling leveren we een Datakwaliteitsrapport op. Daarin staat bijvoorbeeld welke afdeling slordig omgaat met het tijdig, juist en volledig invullen van gegevens.

  • Uw stafafdeling krijgt diepgaande kennis over de werking van algoritmes. Het wordt dus transparant en controleerbaar. En het steeds kan steeds verder worden verfijnd.

  • Voor uw lijnorganisatie maken we ‘Actionable Reports’ die helpen bij het identificeren van knelpunten en het stellen van prioriteiten. Ze kunnen dus snel aan de slag om dagelijkse problemen op te lossen.

  • Voor strategische vragen halen onze Data Scientists inzichten met voorspellend karakter naar boven.

 

Het voordeel van BAAS is dat het snel, soms zelfs binnen enkele weken, operationeel is. We leveren een kwalitatief hoogstaande dienst voor een heldere prijs.

Decisive Facts B.V.
Czaar Peterstraat 155
1018 PH  Amsterdam
Tel: +31 20 370 51 33
E-mail: info@decisivefacts.nl
Decisive Facts