Prognose van de vergeten doden
door het coronavirus

Dagelijks rond 14:00 geeft het RIVM een cijfermatig overzicht rondom het coronavirus. Het RIVM meldt dat niet alle coronadoden zichtbaar zijn in de cijfers. Maar welk deel missen ze? Daar hebben we onderzoek naar gedaan: de prognose van de vergeten coronadoden.

Lees hier waarom we onderzoek doen.

Hieronder staat onze prognose van de vergeten coronadoden. Deze prognose is dagelijks ververst tot 7 juni 2020. Aan de linkerzijde staan de door het RIVM gemelde doden als gevolg van het coronavirus. Aan de rechterzijde onze prognoses op basis van de CBS dataset met overlijdens per week, geslacht en leeftijdscategorie.

Klik op het schuine pijltje rechts onder het rapport om het rapport op een volledig scherm weer te geven. Met ESC gaat u dan weer terug.

De cijfers van het RIVM

Het RIVM rapporteert dagelijks het aantal coronadoden op deze site. In hun tabel staat het aantal mensen dat is overleden alsmede nieuwe gevallen. Anders dan veel mensen denken, zijn dit niet de overlijdens van de laatste 24 uur. Er zit namelijk een vertraging in de aanlevering.

Er lopen dus twee data door elkaar. De datum van overlijden en de datum waarop deze overlijdens bekendgemaakt worden. De cijfers die vandaag gerapporteerd worden zijn dus nog niet volledig. We schatten die ontbrekende gegevens op basis van historische patronen. We noemen dat opharden.

Daarnaast is de data per dag uitgesplitst naar leeftijdscategorie of naar geslacht. Dus niet naar de combinatie van die beide. Daarom benaderen we de aantallen per leeftijd, geslacht en dag.

De cijfers van het CBS

Het CBS rapporteert vanaf 1995 wekelijks het aantal overlijdens in Nederland. Zo kunnen we per week, leeftijdscategorie en geslacht zien hoeveel mensen zijn komen te overlijden. Wat in 2020 meer is dan verwacht op grond van voorgaande jaren, noemen we de vermoedelijke coronadoden.

Hoe berekenen we die verwachting dan? De eerste stap is het bepalen van een jaarlijkse trendlijn van het aantal overlijdens per leeftijdscategorie en geslacht. Als die trendlijn duidelijk stijgend of dalend is, dan ramen we op basis van die trendlijn. Anders nemen we het gemiddelde. De jaren 2017 en 2018 hebben we uitgesloten, vanwege de griepgolf. De tweede stap is het neerslaan per jaartotalen per leeftijd en geslacht naar weken. Deze verdeling bepalen we op basis van het langetermijn weekgemiddelde.

Deze berekeningswijze is iets voorzichtiger dan het gemiddelde van de afgelopen x jaar die we voor 15 mei gebruikten. Daardoor liggen onze schattingen van oversterfte nu dus iets lager.

Onderstaand een stuk uit The Economist getiteld Uncounted unseen – Many covid-deaths in care homes are unrecorded. In een vergelijking tussen Duistland, Frankrijk, Zweden, België, Spanje en Engeland, scoort Nederland het slechtst waar het gaat om inzicht geven in het werkelijke aantal coronadoden in verzorgingshuizen.

Lees hier het hele artikel.

http://www.decisivefacts.nl/wp-content/uploads/2020/05/Uncounted-unseen-Many-covid-deaths-in-care-homes-are-unrecorded-_-Europe-_-The-Economist.pdf

Ik wil meer weten over deze analyse.

  Uw naam

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Herhaal deze karakters captcha

  Onderwerp

  Uw bericht

  WordPress PopUp Plugin
  Decisive Facts