Stuur een vraag of bericht!

  [wpcaptcha]

  Your name

  Your email address

  Phone number

  Repeat these characters captcha

  Subject

  Your message

  Is your BI department adding sufficient value? 7 insights!

  on juni 14, 2018 Advies with 0 comments

  A lot of companies have invested heavily in their BI capabilities. Like Data Warehouses, BI Infrastructure and analysts data scientists. The assumption is that data is considered to be “the new gold”. The question is, what the return is on those investments. This blog is based on my own experience over the last ten years. […]

  Read more

  Get more value from your data. Quickly and sustainably

  on juni 14, 2018 Advies with 0 comments
  Decisive Facts will help you gain fresh insights with data & analytics and so obtain a lasting strategic advantage. It’s a dynamic area to work in with lots of opportunities. In our daily practice, we notice some confusion in this relatively young business. We hope this blog clears up some of your questions about data, [...] Read more

  Eight reasons to find alternatives to Excel

  on augustus 18, 2017 Medewerkersreis with 0 comments

  Excel wordt door haast elke organisatie gebruikt. Begrijpelijk, want het heeft een aantal aantrekkelijke eigenschappen. Zo kun je er natuurlijk gemakkelijk tabellen en simpele grafische inzichten mee creëren. Daarnaast kun je er berekeningen mee doen, snel trends aantonen en simpele statistische inzichten verkrijgen. Bovendien kun je via Office 365 online toegang hebben tot je Excel […]

  Read more

  10 reasons to purchase data science as a service

  on augustus 17, 2017 Business Analytics As a Service with 0 comments

  Data Science staat sterk in de belangstelling en niet voor niets. Steeds meer bedrijven zien het belang in van data voor innovatie, efficiënter werken en het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening. Vooral het middenbedrijf in Nederland is bezig met een inhaalslag. Voor het gemak noemen we Business Intelligence, Dashboards, Scorecards, Forecasting en dergelijke vanaf […]

  Read more

  Over de betrouwbaarheid van steekproeven en de trend richting 100% controles

  on juli 18, 2017 Advies, Publiek Domein with 0 comments

  Het gebruik van steekproefmethodes in audits en rechtmatigheidscontroles is wijdverbreid. Voor de kwaliteit van die audits en rechtmatigheidsscores is de druk hoog om een goede kwaliteit af te leveren op een zo efficiënt mogelijke en kostenbesparende manier. Nu is voor eenieder gemakkelijk te begrijpen dat de betrouwbaarheid van een steekproef nauw verbonden is met de […]

  Read more

  Hoe bepaal je of een publieke organisatie rechtmatig is?

  on juni 29, 2017 Advies, Publiek Domein with 0 comments

  Rechtmatigheid is één van de pijlers van goed bestuur binnen het publieke domein. Rechtmatigheid geeft aan of een handelswijze in overeenstemming is met de geldende regels. In de praktijk wordt dit vaak vertaald naar de vraag of uitkeringen en subsidies daar terecht komen waar ze terecht moeten komen. Bij publieke organisaties is rechtmatigheid vaak een […]

  Read more

  Wachtlijsten verkorten met Data & Analytics

  on mei 11, 2017 Medewerkersreis, Publiek Domein with 0 comments

    In het vorige blog spraken we over wachtlijsten verkorten voor burgers of bedrijven in het publieke domein. Daaruit bleek dat Data & Analytics kan helpen om inzichten te geven aan medewerkers en bestuurders die bijdragen aan veranderbereidheid op basis van feiten. Toename van de werkdruk leidt tot langere wachtlijsten   Dit budget vertaalt zich […]

  Read more

  Grip op doorlooptijden in het publieke domein met Data & Analytics

  on april 19, 2017 Advies, Publiek Domein with 0 comments

  Veel publieke organisaties kennen wachttijden voor burgers of bedrijven voor het afgeven van een vergunning, het toekennen van een recht, zoals een rijbewijs, een woning, enzovoort. Voor burgers is een correcte en snelle afhandeling tegen acceptabele kosten van hun verzoek van groot belang voor het vertrouwen in de organen waarmee ze te maken krijgen. Hoe […]

  Read more

  Het belang van het schonen van data: 4 tips voor het aanpakken van datavervuiling

  on oktober 20, 2016 Business Analytics As a Service, Financiële dienstverleners, Publiek Domein, Transport en logistiek with 0 comments

  Veel mensen kennen de uitdrukking “garbage in, garbage out”. Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong in de informatica. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een computer niet zelf kan denken, dat wanneer er incorrecte input wordt gegeven, de computer ook incorrecte output zal leveren. Ook voor datagedreven werken is datakwaliteit cruciaal, zie onderstaande tabel: […]

  Read more

  Big Data: denk groot, begin klein

  on september 19, 2016 Financiële dienstverleners, Inspiratiesessie, Publiek Domein, Transport en logistiek with 0 comments

    Big Data is een thema dat veel genoemd wordt. We merken dat het in de praktijk veel vragen oproept en er worden vergelijkbare terminologieën door elkaar heen gebruikt. We kunnen ons deze verwarring goed voorstellen. Ondanks dat Big Data een redelijk duidelijke definitie heeft, staat het voor veel mensen synoniem met een nieuw tijdperk, […]

  Read more
  Decisive Facts