Get more value from your data. Quickly and sustainably

on juni 14, 2018 Advies with 0 comments
Decisive Facts will help you gain fresh insights with data & analytics and so obtain a lasting strategic advantage. It’s a dynamic area to work in with lots of opportunities. In our daily practice, we notice some confusion in this relatively young business. We hope this blog clears up some of your questions about data, [...] Read more

Is your BI department adding sufficient value? 7 insights!

on juni 14, 2018 Advies with 0 comments

A lot of companies have invested heavily in their BI capabilities. Like Data Warehouses, BI Infrastructure and analysts data scientists. The assumption is that data is considered to be “the new gold”. The question is, what the return is on those investments. This blog is based on my own experience over the last ten years. […]

Read more

Over de betrouwbaarheid van steekproeven en de trend richting 100% controles

on juli 18, 2017 Advies, Publiek Domein with 0 comments

Het gebruik van steekproefmethodes in audits en rechtmatigheidscontroles is wijdverbreid. Voor de kwaliteit van die audits en rechtmatigheidsscores is de druk hoog om een goede kwaliteit af te leveren op een zo efficiënt mogelijke en kostenbesparende manier. Nu is voor eenieder gemakkelijk te begrijpen dat de betrouwbaarheid van een steekproef nauw verbonden is met de […]

Read more

Hoe bepaal je of een publieke organisatie rechtmatig is?

on juni 29, 2017 Advies, Publiek Domein with 0 comments

Rechtmatigheid is één van de pijlers van goed bestuur binnen het publieke domein. Rechtmatigheid geeft aan of een handelswijze in overeenstemming is met de geldende regels. In de praktijk wordt dit vaak vertaald naar de vraag of uitkeringen en subsidies daar terecht komen waar ze terecht moeten komen. Bij publieke organisaties is rechtmatigheid vaak een […]

Read more

Grip op doorlooptijden in het publieke domein met Data & Analytics

on april 19, 2017 Advies, Publiek Domein with 0 comments

Veel publieke organisaties kennen wachttijden voor burgers of bedrijven voor het afgeven van een vergunning, het toekennen van een recht, zoals een rijbewijs, een woning, enzovoort. Voor burgers is een correcte en snelle afhandeling tegen acceptabele kosten van hun verzoek van groot belang voor het vertrouwen in de organen waarmee ze te maken krijgen. Hoe […]

Read more

Een snellere maandafsluiting met Data Analyse

on augustus 14, 2015 Advies, Transport en logistiek with 0 comments

Veel organisaties zoeken naar manieren om de maand-, kwartaal- of jaarafsluiting te versnellen. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Naast het versnellen van de afsluiting, speelt de kwaliteit van de data een belangrijke rol. Hoe doe je dat als een bedrijf duizenden werknemers over de hele wereld verspreid heeft die verantwoordelijk zijn voor het […]

Read more

E-work en werk uitbesteden

on juli 3, 2014 Advies, Financiële dienstverleners, Publiek Domein, Transport en logistiek with 1 comment

E-work is een grote markt en gaat veel groter worden Online outsourcing groeit heel hard met dubbelcijferige cijfers. Op de grootste platformen van oDesk, Elance and Freelancer zijn miljoenen aanbieders en vragers van diensten actief. Hoewel het in andere landen een hoge vlucht heeft genomen, lijkt Nederland enigszins achter te blijven. Veel Nederlanders lijken te […]

Read more
Decisive Facts