Dankzij data inzicht in bereikbaarheid
door de ogen van de burger

In deze tijd staat verbinding, versnelling en het beter benutten van data centraal. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de adviessector? Aan de hand van een case van Enigma – Mobility en Decisive Facts laten we zien wat de gebundelde kracht is van advies, data en IT.

Lees hier waarom we onderzoek doen

De wens: benchmark mobiliteit door de ogen van de burger

Frits Touw van Enigma Consulting over de opdracht:

Ik werk als mobiliteitsconsultant bij Enigma. Enigma bekijkt de mobiliteitsproblematiek door de ogen van de gebruiker. We wilden weten wat nou de werkelijke consequenties waren als er van alternatieve vervoersmiddelen i.p.v. de auto gebruik gemaakt zou worden. We wilden dat onderbouwen met data van in eerste instantie de reistijden. Zelf dachten we eraan om dit werk handmatig te doen, maar geautomatiseerd zou het veel sneller gaan en kwalitatief beter zijn. We vonden de juiste partner voor dit vraagstuk om de data te achterhalen en vertalen naar overzichtelijke grafieken en rapportages.Frits Touw, Enigma Consulting

Peter over de oplossing met data, algoritmes en rapporatages:

Om een gedegen uitspraak te kunnen doen over reistijden is een behoorlijke steekproef nodig. Voor een onderzoek naar 30 gemeentes betekent dit een steekproef van zeker 6500 routes. Als je die routes via Google Maps zou invoeren en de resultaten bewaren in Excel, kost dat zeker twee minuten per route. Dat betekent dus 6 weken full time werk. Dat kan met Business Analytics as a Service goedkoper, sneller en vooral beter.

Peter de Reus, Decisive Facts

De oplossing met Business Analytics as a Service (BAAS)

Data Scientists brengen verschillende kennisgebieden samen en smeden daar één geheel van. Over welke specialismen hebben we het? Aan de kant van data en analyse zeven verschillende specialisten meegewerkt. Hier zijn die taken opgesomd: inrichten van een beveiligde cloudomgeving, koppelen en verrijken van open databronnen, opzetten van een opdrachtdatabase, ontwikkelen van een beveiligde gebruikersinterface, grafisch ontwerp, coderen van de Google MAPS API, maken steekproefalgoritme en de interactieve rapportage. Het overzien van het benodigde takenpakket en het betrekken van de juiste specialisten is dus een belangrijke vaardigheid.

Benchmark mobiliteit: architectuur

Data management: open data benutten, schonen en verrijken

Er zijn veel open bronnen in Nederland. Zoals de Basisadministratie Gebouwen (BAG), de Postcoderelatietabel en Buurten en Wijken van het CBS. Omdat een directe link tussen bronnen kan ontbreken, moet data verrijkt worden. Zo hebben we tools van Object Vision gebruikt om te bepalen welk adres in welke Buurt en Wijk ligt. Consultants van Enigma hebben in een Excel file per gemeente aangegeven welke wijken centrumwijken zijn en welke buitenwijken.

Benchmarking mobiliteit: vanuit échte data die de burger ervaart

De consultants van Enigma hebben zeven cases gedefinieerd. Deze cases staan in het schema hierboven onder “case definitie”. Als voorbeeld nemen we de case van centrumwijk naar buitenwijk voor de gemeente Almere. We doen dan 30 willekeurige trekkingen van een adres in een centrumwijk naar een adres in een buitenwijk in Almere. Dit noemen we routes. De routes laten we dan virtueel rijden met de auto, de fiets en het openbaar vervoer en bepalen de reistijd in minuten. We delen vervolgens de reisminuten met de auto door reisminuten met het openbaar vervoer of de fiets. Zo ontstaat een percentage. Als een route met de fiets 5 minuten kost en met de auto 4 minuten, dan is de score 4 / 5 * 100% = 80%. Omgekeerd is het 5 / 4 * 100% = 125%. Per case en gemeente doen we 30 routes waar we het gemiddelde van nemen. Zo ontstaat een score. De scores kunnen we vergelijken met de scores van alle gemeenten. Zo ontstaat de benchmark. Zie hieronder het voorbeeld van Almere.

benchmark mobiliteit: resultaten

Het belang van goede end-to-end automatisering

End-to-end automatisering betekent dat het hele proces zonder enige menselijke tussenkomst loopt. Dat is dus van het inladen van de basisgegevens tot aan het produceren van de online beschikbare uitkomsten. Dit ervoor dat het proces controleerbaar en herhaalbaar is en verkleint de kans op menselijke fouten. Zonder menselijke tussenkomst betekent ook dat het veel sneller werkt en online beschikbaar is. Precies wat nodig is in deze tijd. Ook kan het inkoopvoordelen opleveren. Ten tijde van deze benchmark was het gebruik van de Google API kostenloos voor een maximaal aantal opvragingen per dag. Vandaar dat we het automatische proces zo hebben ingericht, dat we per dag het maximale aantal gratis verzoeken deden aan de Google Maps API.

Specialisten die zich openstellen voor data & analytics komen verder

Decisive Facts en Enigma hebben in deze case study laten zien dat een goede samenwerking tussen een advies- en databedrijf leidt tot een nieuwe, verfrissende aanpak en goede inzichten. Het doel van dit blog was inzicht verschaffen in de back-office die daarvoor nodig is. Decisive Facts heeft duizenden uren geïnvesteerd om het BI Platform en andere tools te kunnen inzetten voor interessante projecten als de benchmark mobiliteit van Enigma Consulting. Heeft u nu ook een adviesopdracht met datacomponent, neem dan graag contact met ons op.

Decisive Facts B.V.
Tel: +31 6 512 818 72
E-mail: info@decisivefacts.nl

Ik wil meer weten over dit onderzoek.

  CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  Uw naam

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Herhaal deze karakters captcha

  Onderwerp

  Uw bericht

  Decisive Facts