Strategisch denken en Besluitvorming

Video overzicht

Roch Paryre, Ph.D. beschrijft de uitdaging van het belonen beslissing werkwijze in plaats van de beslissing uitkomst.

Besluitvorming / Video & Audio

Video highlights

Spreker
Roch Paryre
July 2008

Decisive Facts