Datagedreven Woningcorporatie

 

Datagedreven betekent:

 • Maatschappelijk relevante analyses met data

 • Van dilemma’s naar meetbare keuzes

 • Van idee naar gedragen verandering

 

Waarom Decisive Facts?

 • Publieke waarden gebasserd op feiten

 • Dilemma’s inzichtelijk met data en sectorkennis

 • Verfrissende technologieën

 • Deskundigheid en netwerk

Stel uw vraag

Bel naar 06-51281872 of mail ons. We maken dan een (telefonische) afspraak en kijken hoe we u kunnen helpen.

  

Eenmalig onderzoek: Inzichten voor dilemma’s

Heeft uw organisatie te maken met een knelpuntpunt of een vraagstuk waar u de vinger niet achter kan krijgen? En heeft u niet de tijd om daar zelf een oplossing voor te vinden? Wij helpen u met een eenmalig, op feiten gebaseerd onderzoek. De inzichten die uit het onderzoek komen kwantificeren onderliggende dilemma’s. Dit helpt rationele besluitvorming.

Hoe pakken we dit aan?

Onze ervaring is dat knelpunten vaak worden onderschat. Binnen een organisatie zijn verschillende zienswijzen, soms zelfs impasses. Wij hebben hier oog voor en nemen dit mee met het plan van aanpak dat we samen met u definiëren. Een goede aanpak is een mix van vakkennis, praktische ervaring en natuurlijk data. Data ligt intern vast, steeds meer data ligt extern vast. Zoals open data en via scraping en verkregen data.

Betrouwbare data zijn essentieel voor het vertrouwen in uitkomsten. Ons proces van datamanagement zorgt daarvoor. In dat proces zorgen we voor de verbinding van verschillende bronnen, we brengen ze met elkaar in balans zodat één coherent geheel ontstaat. Uitgangspunt is dat ieder element op een rapport herleidbaar is naar de bron.

De resultaten uit data, gesprekken met ervarings- en materiedeskundigen vormen waardevolle ingrediënten om antwoorden dilemma’s inzichtelijk te maken. Bij onze analyse streven we naar eenvoud, uitlegbaarheid van de uitkomsten en een moderne interactieve weergave van de resultaten.

Wat levert dit u concreet op?

Door middel van eenmalig onderzoek helpen wij uw organisatie om een knelpunt of dilemma meetbaar te maken. Dit is wat we voor ogen hebben:

 • Door de visie te benoemen wordt het beleid het communiceerbaar
 • Door beleid te vatten in regels wordt de impact duidelijk
 • Door regels meetbaar te maken en te wegen krijgen ze betekenis
 • Deze betekenis kan u met klanten en stakeholders bespreken
 • Dit leidt tot toegenomen vertrouwen van klanten en stakeholders

Welke technieken gebruiken we ?

 • Verzamelen van open data in formaten als CSV, XML, JSON en API’s

 • Het verzamelen van data via een zeer geavanceerd webscraping portal

 • SQL Server als database. R, Python en .NET als programmeertalen

 • Power BI, SSRS en ons BI Portal als rapportageplatformen

Voorbeeldprojecten

 • Procesanalyse bij het CBR medische dossier

 • Woonfraudeanalyse in de gemeente Amsterdam

 • Benchmark bereikbaarheid van 30 gemeenten

Voorbeeld van een interactief rapport

De waarde van visualisatie


 
 

Orde in grote hoeveelheden data

Decisive Facts beweegt gemakkelijk tussen de vaak heel technische mensen in de datawereld en de commerciële kant van het bedrijf. Zij kunnen orde brengen in grote hoeveelheden  data en er relevante managementinformatie uit destilleren. Hier hebben wij de afgelopen jaren al veel plezier van gehad!”Bert van den Broek, hoofd BeleggingsCompetence van Rabobank

 
 

Actionable reports


 
 

Terugkerend onderzoek: Periodieke updates geven houvast

Veel organisaties hebben even tijd nodig om de resultaten van eenmalig onderzoek tot zich te nemen en een geschikte aanpak te kiezen. Helaas komt het ook voor dat organisaties naar verloop van tijd toch weer terugvallen in het oude stramien. Als u vooruit wilt en momentum wilt behouden, is een terugkerend onderzoek cruciaal.

Hoe pakken we dit aan?

Terugkerend onderzoek bouwt voort op eenmalig onderzoek. Het heeft een ander karakter. Dit betekent dat afspraken moeten worden gemaakt met IT, databeveiliging, soorten rapporten naar type medewerker en dergelijke. Daarnaast moeten processen worden ingericht voor versiebeheer, het oplossen van verstoringen en het verbeteren van rapportages.

We kiezen voor standaard tools en werken met de Microsoft Stack. Dat betekent dat veel via Office 365 en Microsoft Azure kan lopen. Natuurlijk kunt u ook (tijdelijk) gebruikmaken van onze BI Portal.

Wat levert dit u concreeet op?

Door middel van terugkerend onderzoek helpen wij uw organisatie om een verandering in uw organisatie te realiseren. Door op operationeel en tactisch niveau periodieke actionable reports beschikbaar te stellen. De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerker.

Welke technieken gebruiken we ?

 • Verzamelen van open data in formaten als CSV, XML, JSON en API’s

 • Het verzamelen van data via een zeer geavanceerd webscraping portal

 • SQL Server als database. R, Python en .NET als programmeertalen

 • Power BI, SSRS en ons BI Portal als rapportageplatformen

Voorbeeldprojecten

 • PGB verschillenanalyse tussen gemeenten en de SVB zodat boeken kunnen worden gesloten

 • Oorzaken lange maandafsuiting bij een Amerikaanse transportbedrijf identificeren en maandafskuiting verkorten

 • Meetbaar maken van de kwaliteit van beleggingsportefeuilles als onderdeel van management rapportages

Waarde van Scorecards


 
 

Sectorproblemen vertalen

Ik heb Peter de Reus als consultant in de woningcorporatiesector leren kennen als een excellent talent in data-analyse. Peter kan snel de specifieke sectorproblematiek doorgronden en dit in korte tijd modelmatig vertalen. Hij kan als geen ander verbanden leggen tussen gegevensbestanden en dit praktisch en visueel vertalen naar informatie. Met name voor complexe en omvangrijke data-analyse kan Peter meerwaarde creëren voor onder andere corporaties.”Johan Oosterhoff, directeur-bestuurder Chr. Woonstichting Patrimonium Urk

 
 

Woonfraude “e-check”

 • Elke corporatie krijgt veel signalen over woonfraude

 • Opvolgen van die signalen is arbeidsintensief

 • Slim inzetten technologie is cruciaal in deze tijd

 • Inzetten ruime kennis en ervaring voor de corporatiesector

 • Met de e-check zetten we samen de knop om van reactief naar pro-actief

 

 

–>

Decisive Facts
Right Menu Icon