Data Management Solutions

 

Visie

Datakwaliteit is het fundament waarop een datagedreven organisatie is gebouwd. Het verbeteren van datakwaliteit vergt een gestructureerde aanpak gericht op één doel: betere dienstverlening tegen lagere kosten. We helpen u er graag mee.

Specialismen

 • Verwerken van externe gegevens, vragenlijsten, open en scraped data tot één consistent geheel

 • Focus op juistheid, volledigheid en tijdigheid van relevante gegevens

 • Herbruikbare oplossingen dankzij slim gebruik van database technologie

Neem contact op

Bel naar 06-51281872 of stuur een mail.

Peter de Reus

  

Focus op traceerbare data

Onze specialiteit zijn financiële en operationele data. Kenmerken hiervan zijn:

 • Deze data ligt vast in relationele databases.

 • Juistheid, volledigheid en tijdigheid van data is cruciaal.

 • Auditeerbare berekeningen en naar de bron herleidbare eindresultaten.

 

Samen resultaat boeken met best practices

In de loop van de jaren hebben we aan vele opdrachten gewerkt. Een deel van die projecten hebben we vertaald in best practices. Bij nieuwe opdrachten zetten we die – tegen een vergoeding – in voor klanten. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Een integrale aanpak waarmee datakwaliteit meetbaar en stuurbaar wordt. Zie presentatie.

 • Oplossing voor accrual accounting bij internationale transport- en logistiekbedrijven.

 • Fraudedetectie aan de hand van open en scraped data.

 • Maatschappelijk rendement gebaseerd op big data en de balanced scorecard.

 • Voorspelling juistheid omzet en kostgegevens per zending, aan de hand van 20.000 automatisch gegenereerde wiskundige modellen.

 

Betere besluiten, met focus op feiten

De tijden dat besluiten vooral op basis intuïtie en fingerspitzengefühl konden worden genomen liggen achter ons. Klanten, opdrachtgevers, toezichthouders en medewerkers laten zich het best overtuigen met onweerlegbare inzichten op basis van transparante gegevens.

Microsoft heeft de sterkste positie

Het leren van een taal kost tijd. Dat geldt ook voor computertalen. Wij hebben gekozen voor Microsoft toepassingen: SQL Server (inclusief SISS, SSRS, SSAS), Excel, Power BI en dergelijke. Rondom deze tools hebben we ons netwerk van mensen en hebben we tools en best practices ontwikkeld.

Voorbeelden van technische oplossingen

Wij hebben gewerkt voor adviesbureaus. Kenmerk is dat ze graag snel, goed uitziende rapporten hebben die foutloos zijn. Om dat mogelijk te maken hebben we veel eigen tools ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn:

 • Combineren van losse datasets in één enkele, consistente opdrachtdatabase. Sets kunnen komen van vragenlijsten, klantdata, scraped data en open data.

 • Het automatisch genereren van gepersonaliseerde rapporten die op maat gesneden zijn voor de doelgroep.

 • BI Platform waarmee in enkele weken een veilig en operationeel klantportaal in de lucht is.

 

Altijd de beste oplossing voor de klant

Hoewel we over veel eigen tools beschikken, zoeken we voor een klant altijd naar de beste oplossing. Dat is dus de oplossing. Niet zelden adviseren we een third party tool aan te schaffen als dat het beste aansluit.

Publiek Domein

 • Uitvoeringsorganisaties
  • CBR: Analyse juistheid en volledigheid in productiedatabase
  • CBR: Analyse naar doorlooptijd cases
  • SVB-DPGB: bestandsvergelijking tussen de SVB-DPGB en 393 gemeenten in 2015 en 2016H1
  • Waarborgfonds Zorginstellingen: audit van de kwaliteit van een nieuw computersysteem
  • ACTIZ: Datamanagement en analyse van ten minste 10 Benchmarks, als onderaannemer van PWC *)
  • CAK-BZ: ontwerp en oprichting van Linkincare, 2004-2006 *)

  *) Met voorganger Economic Programs

 • Lokale overheid
  • Middelgrote gemeente: Analyse van de uitgaven PGB
  • KING: Onderzoek voor een alternatieve zoekfunctie op www.waarstaatjegemeente.nl
 • Woningcorporaties
  • Verschillende studentensteden: scrapen van publieke websites en het vinden van potentiële verhuurfraude
  • Kleine woningcorporatie: prototype voor bepalen van het maatschappelijke rendement
  • Grote woningcorporatie: doorrekenen scenario’s voor investeringslasten voor bezitstransformaties *)
  • Grote woningcorporatie: doorrekenen leningen- en beleggingsportefeuilles onder supervisie accountant *)

  *) Met voorganger Economic Programs

 • Zorginstellingen
  • Ontwikkelen van een verwerkingsapplicatie voor de CQI-meting voor een Big4 organisatie
  • Datamanagement en analyse van ten minste 10 Benchmarks, als onderaannemer van PWC *)
  • Diverse zorginstellingen: opstellen van een kostprijsmodel op basis van Activity Based Costing *)

  *) Met voorganger Economic Programs

 

Financiële Instellingen

 • Private Banking
  • Business consultant Integratie tussen Schretlen en Rabobank
  • Management Informatie Beleggen: ontwerpen en implementeren van een algoritme voor de kwaliteit van 60.000 adviesportefeuilles
  • Vervullen van de rol als Senior User in het programma Effectendienstverlening
 • Brokerage en Effectendienstverlening
  • Snelle implementatie van een researchportal voor een Zwitsers-Nederlandse dienstverlener
  • Ontwerp en ontwikkeling van een algoritme om de kwaliteit van aandelenadvies te meten *)
  • Ontwerp, ontwikkeling en implementatie Centrale Database Equities Research en Sales bij een Nederlandse bank *)
  • Audit van een systeem voor Equities Research bij een Belgische bank*)

  *) Met voorganger Economic Programs

 

Transport & Logistiek

 • Freight forwarding
  • Validatie van een tool waarmee maandelijkse accruals worden bepaald voor een multinationale onderneming.
  • Revenue recovery met een algoritme dat op basis van een historische transacties omzet schat in Portland, OR
  • Ontwerpen en implementeren van de revenue and cost recognition engine voor een Freight Forwarder (actief in 60 landen) in Portland, OR
  • Onderzoek naar dubbele betalingen en verdachte transacties voor een Freight Forwarder in Long Beach, CA
  • Model om de besparingspotentie te berekenen regionale service centra *)

  *) Met voorganger Economic Programs

 • Air Cargo
  • Model voor de bepaling van de Payload Capacity voor luchtvracht *)
  • Kostprijstool en factuurvalidatie voor cargo agents *)

  *) Met voorganger Economic Programs

Over de betrouwbaarheid van steekproeven en de trend richting 100% controles

Het gebruik van steekproefmethodes in audits en rechtmatigheidscontroles is wijdverbreid. Voor de kwaliteit van die audits en rechtmatigheidsscores is de druk hoog om een goede kwaliteit af te leveren…

Advies Publiek Domein

Hoe bepaal je of een publieke organisatie rechtmatig is?

Rechtmatigheid is één van de pijlers van goed bestuur binnen het publieke domein. Rechtmatigheid geeft aan of een handelswijze in overeenstemming is met de geldende regels. In de praktijk…

Advies Publiek Domein

Wachtlijsten verkorten met Data & Analytics

In het vorige blog spraken we over wachtlijsten verkorten voor burgers of bedrijven in het publieke domein. Daaruit bleek dat Data & Analytics kan helpen om inzichten te…

Medewerkersreis Publiek Domein

Grip op doorlooptijden in het publieke domein met Data & Analytics

Veel publieke organisaties kennen wachttijden voor burgers of bedrijven voor het afgeven van een vergunning, het toekennen van een recht, zoals een rijbewijs, een woning, enzovoort. Voor burgers is…

Advies Publiek Domein

Het belang van het schonen van data: 4 tips voor het aanpakken van datavervuiling

Veel mensen kennen de uitdrukking “garbage in, garbage out”. Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong in de informatica. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een computer niet zelf…

Business Analytics As a Service Financiële dienstverleners Publiek Domein

Big Data: denk groot, begin klein

Big Data is een thema dat veel genoemd wordt. We merken dat het in de praktijk veel vragen oproept en er worden vergelijkbare terminologieën door elkaar heen gebruikt….

Financiële dienstverleners Inspiratiesessie Publiek Domein

Data & analytics: een snel resultaat met kleine stappen

Decisive Facts helpt organisaties zodat ze met data & analytics vernieuwende inzichten en een duurzaam strategisch voordeel krijgen. Een mooi vakgebied met veel mogelijkheden voor onze klanten. In de…

Financiële dienstverleners Inspiratiesessie Publiek Domein

CRISP-DM: proces voor data mining

Data mining is geen doel op zich voor ons. Het is een manier om data te vertalen in waardevolle inzichten en u als klant te helpen om op feiten…

Datakraken Financiële dienstverleners Publiek Domein

Nieuwe features in SQL Server 2016

Recentelijk zijn we actief in de weer gegaan met de nieuwste installatie van SQL Server, SQL Server 2016. Naast dat de performance is verbeterd, zijn er ook tal van…

Business Analytics As a Service Financiële dienstverleners Publiek Domein

Preventieve analyse ontmaskert politiemol veel sneller

Preventieve analyse van data kan een hoop toekomstige problemen voorkomen. De afgelopen jaren is duidelijke geworden dat bij veel organisaties de interne beheersmaatregelen de nodige ruimte bieden voor verbetering….

Medewerkersreis Publiek Domein

 

Decisive Facts B.V.
Tel: +31 6 512 818 72
E-mail: info@decisivefacts.nl
Decisive Facts