BI Portal - Architectuur

 

Het overzicht de BI Portal – Architectuur

Met de BI Portal wordt kort gezegd data science als service ondersteund. Hieronder staat de architectuur uitgelegd. Als u meer wilt weten over de aanpak en de voordelen, klik dan hier.

Business Analytics as a Service - Features en Diensten

 

Toelichting op bovenstaand overzicht

Hieronder staat een korte toelichting op de onderdelen van het BI Portal en de diensten die Decisive Facts daarbij levert. Klik op de groene tabs hieronder voor informatie per onderdeel. In de kolommen wordt ieder element nader toegelicht.

Rapporten Ontwerpen

Het ontwerpen van goede rapporten is belangrijk. Hiervoor is een aantal zaken belangrijk. Een rapport moet:

 • Volledig, juist, tijdig en relevant zijn.

 • Specifiek zijn voor de ontvanger.

 • Aansluiten bij de belevingswereld.

 • Snel aanpasbaar zijn.

 • Aanzetten tot actie.

 • Prettig ogen.

Algoritmes Definiëren

Een algoritme is aantal stappen om van een uitgangssituatie naar een doel te gaan. Enkele voorbeelden van automatisering waar wij aan hebben gewerkt:

 • Een automatisch besluit nemen op basis van objectieve criteria.

 • Het beoordelen van de kwaliteit van beleggingsportefeuilles bij een bank.

 • Het filteren van verdachte transacties uit miljoenen transacties.

 • Het opsporen van verschillen tussen administraties.

Data Management

Data management is zonder enige twijfel de meest onderschatte werkzaamheid bij data science.

Dataschoning

Decisive Facts heeft veel ervaring met data management en beschikt over technieken om fouten te detecteren, gericht te rapporteren of automatisch te corrigeren.

Ontwerpen Datawarehouse

Een goede datastructuur is essentieel om data integer te houden. Dit houdt in dat moet worden voorkomen dat gegevens elkaar tegenspreken, inconsistent of onvolledig zijn en dergelijke. In onze projecten leveren we een gedegen datamodel op. Hiermee garanderen we dat analyses gebouwd worden op een degelijk fundament.

Forse impact nieuwe privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste wijzigingen staan hieronder genoemd:

 • Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Organisaties kunnen onder de AVG verplicht zijn een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen.

 • Leidende toezichthouder. Organisaties met vestigingen in meerdere EU-lidstaten krijgen straks in principe met nog maar met één privacytoezichthouder te maken (de zogeheten “leidende toezichthouder”).

 • Data protection impact assessment (DPIA). In bepaalde situaties zijn organisaties vanaf 25 mei 2018 verplicht een DPIA uit te voeren als zij van plan zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • Recht op dataportabiliteit. Vanaf 25 mei 2018 hebben mensen het recht om de gegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd.

 • Verantwoordingsplicht. Met de verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen.

 • Scholen en de AVG. Met de komst van de AVG krijgen scholen meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van leerlingen goed te beschermen.

 • Zorgaanbieders en de AVG. Met de komst van de AVG krijgen zorgaanbieders meer verantwoordelijken om de gevoelige gegevens van hun patiënten te beschermen.

 

Voor organisaties die veel met MS Excel of MS Access werken en waarbij het ook gaat om persoonsdata, kan dit grote gevolgen hebben. Die omgevingen zijn namelijk niet geschikt voor vastlegging van persoonsgegevens. Gelukkig heeft Decisive Facts ervaring met moderne technieken die een oplossing bieden. Zie de video hiernaast.

Privacy vertaald in technische termen

In het BI Portal van Decisive Facts werken we met:

 • Always Encrypted op persoonsgevoelige kolommen. Dit is een techniek om gegevens gecodeerd op te slaan in een database. Decodering geschiedt bij die medewerkers die er recht op hebben.

 • Row Level Security (RLS) beperkt wat iemand kan zien op basis van rechten om data uit een database te krijgen en op basis van het inlogprofiel.

 • Logging van opvragingen met als doel om potentieel misbruik vast te stellen. Dit doen we op basis van patroonherkenning.

 

Automatische alerts

Het belang van een gerichte notificatie op het juiste moment is nauwelijks te overschatten.
Met behulp van SQL Server 2016 Enterprise Edition zorgen we dat de juiste notificatie op het juiste moment en het juiste formaat aan de juiste medewerker wordt verstuurd.
Voorbeelden zijn:

 • Een bericht aan een verantwoordelijke van onjuist geprijsde diensten voordat de rekening wordt verstuurd.

 • Een mail waarin een medewerker wordt gewezen op verandering in het gedrag van een klant, die mogelijk weg dreigt te lopen.

 • Een waarschuwing voor een incident, voordat het groter wordt.

Gericht discussiëren

Flexibel of unplugged werken is de norm geworden. Mensen werken daar waar hun behoefte ligt. Dat betekent dat gerichte vastlegging en discussie gefaciliteerd moet worden.

Virtueel samenwerken

Een voorbeeld. Een organisatie volgt verschillende beursfondsen en schrijft per kwartaal rapporten per bedrijf. Met onze tools kunnen analisten, account managers en klanten informatie delen over de inhoud van rapporten, wat de onderlinge band versterkt, ondanks dat ze niet bij elkaar zitten.

Gebruikersgroepen

Gebruikersgroepen bepalen wat een gebruiker kan zien. We hebben het flexibel en snel aanpasbaar opgezet. We onderscheiden:

 • Een apart menu per gebruikersgroep.

 • Beperking van informatie die een gebruikersgroep kan zien (RLS = Row Level Security).

 • Rechten op het wijzigen van gegevens (toevoegen, aanpassen, verwijderen).

 • Rechten op commenting groups.

Definities

Aan een rapport of analyse kunnen veel aannames ten grondslag liggen. Vaak ligt dit wel ergens vast, maar is het voor de lezer van een rapport niet eenvoudig toegankelijk. Boven rapporten hebben we daarom de mogelijkheden om iconen te tonen, waarmee met mouse-over definities, processchema’s en dergelijke zichtbaar worden. Zo zit het niet in de weg maar kan het wel gemakkelijk worden getoond.

Data auditability

Een mooi interactief rapport nodigt uit tot gebruik. Duidelijke definities helpen om de juiste context mee te geven. Toch lost dat niet alle vragen op. Met data auditability zorgen we ervoor dat:

 • We aantonen welke stappen we hebben genomen van aangeleverde data (staging) naar verwerkte data (data warehouse). Dit zetten we in een data validatierapport.

 • Herleidbare gegevens. Vaak vinden leveringen in batches plaats. Via welke levering is data in het rapport gekomen? Hiervoor gebruiken we een techniek die Temporal heet.

 • Verwerking in één stap, dus zonder menselijke tussenkomst. Dit voorkomt dat fouten later niet meer traceerbaar zijn.

 • Kwaliteitsrapportages van berekeningen of algoritmes. We maken specifieke rapporten waarmee de kwaliteit van de algoritmes te valideren is.

SLA monitoring

Een Service Level Agreement beschrijft de afspraken tussen een klant en leverancier. Aan deze afspraken moeten beide partijen zich houden. Dit natuurlijk om aan te tonen dat wat er afgesproken is, ook wordt geleverd. Maar misschien nog belangrijker zijn de kansen die het biedt om steeds te verbeteren en de mogelijkheid om samen te onderkennen waar kansen en risico’s liggen.

Het BI Portal van Decisive Facts slaat automatisch procesinformatie op, zoals wanneer een bestand wordt aangeleverd, verwerkt, een rapportage gegenereerd en dergelijke. Daarnaast houden we ook een log bij van procesverstoringen en incidenten. Dit geheel zetten we in een periodieke rapportage die we met klanten bespreken. Zodoende hebben we samen met de klant een goed inzicht in wat er goed gaat en wat er kan verbeteren.

Gebruikersstatistieken

We leggen gebruikersstatistieken vast. Wie bekijkt welke gegevens? Wie heeft wat gemuteerd op welk moment? Wie heeft wanneer ingelogd vanaf welke locatie, via welk medium en met welke schermresolutie? Deze vastlegging is gericht op:

 • Nagaan of bepaalde browsers, operating systemen en schermresoluties tot een probleem kunnen leiden. Op deze manier kunnen gebruikers ook proactief op de hoogte worden gesteld.

 • Vaststellen van het vermoeden van oneigenlijk gebruik. Dit is van belang voor de veiligheid en het voldoen aan privacy regelgeving.

 • Bepalen wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde aanpassing. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een gerichte extra instructie aan de betreffende medewerker.

 

We kunnen gebruikersstatistieken ook gebruiken om profielen van uw klanten of medewerkers te maken. Bijvoorbeeld om hen te helpen bij wat ze willen of zoeken. Uiteraard moeten we hiervoor wel voldoen aan wet- of regelgeving.

Beveiling en toegangscontrole

Het DF Web Portal is 24/7 online beschikbaar. Dit vereist een uitstekende beveiliging en dat hebben wij al voor u geregeld. Op die manier kunt u snel van start gaan met een online oplossing zonder dat u zich druk hoeft te maken over de veiligheid van uw gegevens. Hier moet u aan denken bij al geregelde beveiliging:

 • Inloggen op de webapplicatie via de beveiligingsstructuur van Windows: de active directory. Rechten en permissies zijn daardoor ook makkelijk in te stellen op gebruiker- en gebruikersgroep niveau, met overerving van rechten.

 • Ons datacenter is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd en daarmee zeer veilig. Gegevens over het internet worden versleuteld middels een SSL certificaat en de databases zijn beveiligd tegen SQL injecties.

 • Registratie van alle acties in het DF web portal. Op die manier zijn onregelmatigheden snel te controleren en op te lossen.

Software Componenten

In de oplossing zitten de volgende componenten verwerkt:

 • SQL Server 2016 Enterprise Edition. Inclusief de onderdelen SSIS, SSAS, SSRS. Dit is de meest geavanceerde database oplossing van Microsoft.

 • Power BI Report Server. De nummer 1 onder moderne BI tools volgens Gartner.

 • .NET MVC. Web applicatie software van Microsoft waarmee alle genoemde componenten met elkaar worden verbonden.

 • Kendo UI. Een collectie van >80 responsive grafische componenten, zoals grafieken, menu’s, editors en dergelijke.

 • R. Het meest gebruikte statistische pakket in de wetenschappelijke wereld en erbuiten.

Technische Infrastructuur

Technische Infrastructuur

SQL Server Reporting Services

 • Gestandaardiseerd ontwikkelen, publiceren en onderhouden van standaard rapportages.

 • 10 uur SSRS ontwikkeling is gelijk aan 100 uur standaard web ontwikkeling.

 • Beste voor mooi printbaar rapport, of alerts via de mail.

Power BI

 • Gestandaardiseerd ontwikkelen, publiceren en onderhouden van interactieve rapportages.

 • 20 uur of Power BI ontwikkeling is gelijk aan 100 uur standaard web ontwikkeling.

 • Beste voor online data exploratie.

KENDO Reports

 • 70+ voorontwikkelde grafieken en componenten die in de web applicatie kan worden ingevoegd.

 • 50 uur of KENDO grafieken is gelijk aan 100 uur of standaard web ontwikkeling.

 • Grafieken die echt in de pagina liggen, dus mooiste grafische weergave.

Excel upload en download

 • Data uit Excel sheets online inlezen in een database. Bijvoorbeeld een vragenlijst.

 • Werkboek online vullen met gegevens uit een database, waarna het direct downloadbaar is.

 • Maakt van een standalone MS Excel tool een gedeelde webapplicatie. Zonder veel ontwikkelwerk.

 

Business Analytics as a Service: Dashboard
Decisive Facts B.V.
Czaar Peterstraat 155
1018 PH  Amsterdam
Tel: +31 20 370 51 33
E-mail: info@decisivefacts.nl
Decisive Facts